N.K.L. d.o.o.

Subtitle

P R O J E K T I R A N J E,  S V E T O V A N J E, 
I N Z E N I R I N G


N E O D V I S N O S T,   Z A V E Z A N O S T   I N   P R E G L E D N O S T 

NAČRTUJEMO IN URESNIČIMO ESTETSKI BIVALNI PROSTOR               ARHITEKTURA JE KOT ZAMIŠLJENA MATRICA IDEJ IZ KATERIH SE GRADI STVARNOST, KI GOVORI O ZDRUŽEVANJU  POSAMEZNIH ELEMENTOV V ENOTEN KONCEPT  

                             .

Jane Doe - Another Company, LLC

Projektiranje

Svetovanje

Inzenering

Krajinska arhitektura

Interier


Smo ekipa strokovnjakov in partnerjev z različnih področij, ki na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja oziroma projektiranja vseh vrst instalacij in notranjega dizajna ponujamo celovite rešitve


Ukvarjamo se z načrtovanjem arhitekture in gradbenih konstrukcij, oblikovanjem notranje opreme (3D vizualizacija projektov) ter prostorskim načrtovanj, svetujemo vam tako pri oblikovanju, kot pri izbiri materialov in sami izvedbi, ob izvedbi zagotavljamo tudi projektantskega in gradbeni nadzor ter svetovalni in izvedbeni inženiring
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.