Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

N.K.L. d.o.o.

P R O J E K T I R A N J E, S V E T O V A N J E,

I N Z E N I R I N G

N E O D V I S N O S T,    Z A V E Z A N O S T    I N    P R E G L E D N O S T 

NAČRTUJEMO IN URESNIČIMO ESTETSKI BIVALNI PROSTOR

               ARHITEKTURA JE KOT ZAMIŠLJENA MATRICA IDEJ IZ KATERIH SE GRADI STVARNOST, 

KI GOVORI O ZDRUŽEVANJU POSAMEZNIH ELEMENTOV V ENOTEN KONCEPT  

Projektiranje

Svetovanje

Inzenering

Krajinska arhitektura

Interier

Smo ekipa strokovnjakov in partnerjev z različnih področij, ki na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja oziroma projektiranja vseh vrst instalacij in notranjega dizajna ponujamo celovite rešitve

Ukvarjamo se z načrtovanjem arhitekture in gradbenih konstrukcij, oblikovanjem notranje opreme (3D vizualizacija projektov) ter prostorskim načrtovanj, svetujemo vam tako pri oblikovanju, kot pri izbiri materialov in sami izvedbi, ob izvedbi zagotavljamo tudi projektantskega in gradbeni nadzor ter svetovalni in izvedbeni inženiring

Zanima me:*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible