Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

N.K.L. d.o.o.

P r o j e k t i r a n j e

Z A N E S L J I V O,    U N I K A T N O,   H I T R O

OD ZELJE PREKO IDEJE DO IZRISA

INDIVIDUALNE REŠITVE

izvajamo celovite postopke za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja in projektantski inženiring,

poskrbimo za vse faze vašega projekta – za vse vrste posegov

v vsakem projektu se trudimo najti idealno ravnotežje med številnimi zahtevami po funkcionalnosti, estetiki, ekonomiki, prijaznosti do okolja, varnosti in upoštevanju zakonodaje