Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

N.K.L. d.o.o.

K r a j i n s k a    a r h i t e k t u r a

Z U N A N J I    P R O S T O R    -     O A Z A   S P R O S T I T V E

USTVARJANJE MIKRO KLIME ZUNANJEGA PROSTORA - TERASA, ZASADITEV

ELEMENTI NARAVE - VODA, KAMEN, ZEMLJA 

zabrišite mejo med notranjim in zunanjim prostorom, privabite naravo in bivalni prostor ob stavbo

ustvarite svoj raj, svoj oder dogajanja, svoj kotiček

NI POTREBNO DA JE VRT LE PRIVILEGIJ TISTIH KI ŽIVIJO V HIŠAH

PRINESITE OBJEM NARAVE V SVOJ DOM

VSAK LAHKO IMA SVOJ VRT, NE GLEDE NA VELIKOST

POMEMBNA JE ENERGIJA SLEDNJEGA

igra naravnih prvin, barv, tekstur, materialov in svetlobne v zunanjem prostoru je

enako pomembno

kot arhitektura in oblikovanje notranjega prostora

  -