N.K.L. d.o.o.

Subtitle

I Z V E D B A  I N  G R A D B E N I   N A D Z O R


N A T A N C N O   I N   P O P O L N OIzvajamo celovito izvedbo vseh gradbenih faz vašega projekta od izvedbenega inženiringa do gradbenega nadzoraIzvedba

Gradbeni nadzor