Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

N.K.L. d.o.o.

I n z e n i r i n g

P R E G L E D N O S T    I N    U Č I N K O V I T O S T    O D    Z A Č E T K A

USKLAJENOST POSLOVANJA IN ZAGOTOVITEV NEMOTENEGA PROCESA

izvajanje inženiringa od idejne zasnove do izvedbe

vodenje in celovit pregled nad projektom in postopki v fazi projektiranja do izdaje gradbenega dovoljenja

ter inženiring, koordinacija in nadzor v fazi izgradnje