Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

N.K.L. d.o.o.

I n t e r i e r

N O T R A N J A    Z A S N O V A    J E    O B C U T E K    I N    V I D E N J E  

MATERIALI, KOLAŽI, SKICE IN RAČUNALNIŠKO PODPRTA RISBA

subtilen material, barvni in svetlobni koncept so izhodišča za oblikovanje bivalnega prostora in ustvarjanje mikroklime - kultura bivanja

osredotočamo se na načrtovanje, funkcijo in izvedljivost, od koncepta do detajlnih rešitev