N.K.L. d.o.o.

Subtitle

Dive 3: Zero to One > 1 to N

Dive 3: Zero to > 1 to 0

Projekt Dive 3: Zero to One > 1 to N je projekt, ki je namenjen spodbujanju mladih k razmišljanju in iskanju rešitev za reševanje problemov v svojih državah preko socialnega podjetništva. Glavni cilj je, da se nadaljuje boj z nezaposlenostjo mladih in spodbudi razvoj med-sektorskega sodelovanje znotraj države in tudi med državami. Posebni cilji so med drugim tudi:
  • identificiranje preprek in izzivov pri med-sektorskem sodelovanju,
  • podpora kreativnega razmišljanja mladih
  • podpora kreativnega sodelovanja med sektorji (državni, privatni, ne-profitni, socialna podjetja)
  • deljenje uspešnih primerov dobrih praks med-sektorskega sodelovanja
  • učenje na praktičnih primerih (predstavitev in obisk uspešnih socialnih podjetij)
  • predstavitev dobre prakse pri ustvarjanju okolja za taka sodelovanja in predstavitev podpornega sistema v državah
  • spodbuda k razvoju novih idej za sodelovanje in tudi ideje za nadaljnje projekte, ki naslavljajo temo med-sektorskega sodelovanja.

V sklopu projekta sodeluje 12 partnerjev. Glavni nosilec projekta je Youth Alliance.
Partnerji poleg nosilca in našega podjetja N.K.L. so še:  

V sklopu projekta bodo izvedene nekaj intrenacinoalnih aktivnosti in to:

Kot tudi nekaj Lokalnih aktivnosti :