N.K.L. d.o.o.

Subtitle

Delavnice

Javno nastopanje:

Danes je čedalje pomembnejše, da znaš svojo idejo tudi dobro predstavit. Na treningu si bomo pogledali nekaj tehnik, namigov in pripomočkov, ki ti lahko pomagajo pri izboljšanju uporabe gest, svoje poze, tona glasu in mimike.

Umetnost prepričevanja

Na treningu si bomo pogledali kakšna je razlika med prepričevanjem in manipulacijo. Pogledali si bomo tudi nekaj tehnik s katerimi lahko posameznik izboljša vodenje drugih do ideje na način, ki je etičen in pozitiven za sodelujoče.

Delo v skupini

Na treningu dela v skupini bomo ugotovili kako vspostaviti delavno skupino, s kakšnimi ovirami in težavami se ekipa lahko spopade in kaj storiti, da te ovire hitreje premostimo. Danes se je delu v skupini skoraj nemogoce izogniti, zato so izkusnje iz tega področja neprecenljive.