N.K.L. d.o.o.

Subtitle

A G E N C I J S K O   P O S R E D O V A N J E

S T O R I T E V   N A J E M A   K A D R A 

 P O S R E D O V A N J A   D E L A   D E L A V C E V   U P O R A B N I K U

Danes se najem kadrov preko agencije ali posredovanje dela delavcev uporabniku uvršča med najbolj fleksibilne oblike zaposlovanja, ki v konkurenčnem okolju delodajalcu na področju zaposlovanja nudijo dinamično uravnavanje števila zaposlenih in način njihove zaposlitve glede na potrebe poslovanja.

"VSAK OD NAS JE DEL CELOTE
USPEŠNOST JE ODVISNA OD VSAKEGA POSAMEZNIKA"

Taka oblika zaposlovanja zagotavlja rešitev tako za krajše zaposlitve (sezonska nihanja, projektna dela, nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti) kot tudi daljše zaposlitve.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.